Jaroslaw Alfred Zabiello - homepage

Ogólnie:

Z wykształcenia jestem mgr inżynierem telekomunikacji (specj. teleinformatyka, Politechnika Gdańska). Zawodowo pracowałem głównie jako programista, projektant i inżynier aplikacji internetowych. Od jakiegoś czasu mieszkam i pracuję w Irlandii. Interesuję się m.in. technologiami aplikacji internetowych, filozofią (epistemologią), apologetyką i teologią. Stworzyłem i opiekuję się też kilkoma serwisami internetowymi. Mam też swojego bloga i napisałem książkę o programowaniu aplikacji webowych. Jestem czasem obecny na kanałach IRC #ruby.pl, #rubyonrails.pl, #scala.pl, #python-pl.

Genealogia: Herb TOPÓR Mój ród nie tylko pochodzi ze starej rodziny szlacheckiej herbu TOPÓR. Począwszy od Salomona Zabiełło, wszyscy potomkowie z tej linii (ze mną włącznie) dziedziczą dożywotnio tytuł hrabiowski. Poniższa lista genealogiczna sięga końca XV wieku. Udało mi się dogrzebać do siedemnastu pokoleń wstecz. Poniższa lista pochodzi z 19-wiecznej książki rodowodów szlacheckich.
I pok. Michał Zabiełło (ze Zbilutów), osiadły w końcu XV wieku w Kowieńskim. Żonaty z dziedziczką Dubnik. Synowie: Andrzej, Maciej. Córki: Hanna, Katarzyna.
II pok. Maciej Zabiełło (2 pok.), bojar powiatu kowieńskiego w r. 1538. Żonaty z Katarzyną Bujwidówną. Synowie: Mikołaj, Piotr, Franciszek. Córki: Barbara Jodkowa herbu Lis, Jadwiga, Elżbieta.
III pok. Mikołaj Zabiełło, ciwun Księstwa Żmudzkiego, starosta rumszyński, dziedzic Medeksz Zabieliszek. Synowie: Szymon, Maciej. Osiadł na Żmudzi w roku w 1621.
IV pok. Szymon Mikołaj Zabiełło, dziedzic Medeksz Zabieliszek, sędzia grodzki kowieński, zm. w 1641 r., pochowany w Kiejdanach. Był dwukrotnie żonaty. Najpierw z Halszką Dowborówną herbu Przyjaciel, córką Jana; powtóre z Barbarą Pawłowiczówną herbu Przyjaciel z odmianą. Pozostawił córkę Krystynę za Marcinem Worłowskim, oraz synów: Kaźmirza i Mikołaja.
V pok. Mikołaj Zabiełło, cześnik żmudzki, pan na Medekszach i Łabumowie. Żenił się drukrotnie. Wpierw z Anną Józefą Gintowtówną Dziewiałtowską herbu Trąby, wdową po Chreptowiczu, pokomorzym nowogrodzkim, z którą spłodził synów Michała, bezpotomnie zmarłego, Salomona, który prowadził dalej szczep główny i Daniela, miecznika żmudzkiego, cześnika kowieńskiego, który w r. 1697 podpisał elekcyą króla Augusta II, oraz córki Lachnicką i kniaziową Siesicką herbu Bawologłowa; powtórnie poślubił Mikołaj Barbarę z Gania Dawidowiczównę herbu Trąby, która po jego śmierci wyszła powtórnie za Janusza Billewicza herbu Mogiła. Z niej pozostawił dwóch synów: Szymona, założyciela wygasłej linii na Medekszach, i Jana, podczaszego kowieńskiego, który z Billewiczówną herbu Mogiła miał syna Samuela (VII pok.), towarzysza chorągwii pancernej wojsk litewskich, bezżennego, fundatora w r. 1688 dwóch lichtarzy srebrnych do Jurowickiego obrazu N. Marii Panny.
VI pok. hr. Salomon Zabiełło, najstarszy syn Mikołaja, cześnika żmudzkiego i Anny Józefy Dziewiałtowskiej, sędzia kowieński, pułkownik, hrabia S.R.J., był z kolei podstolim smoleńskim, dalej posłem na elekcyą króla Jana III, wreszcie sędzią i pułkownikiem JKMci; poległ śmiercią bohaterską pod Parkanami w 1683 r., poprzednio w tymże roku otrzymał od cesarza Leopolda dziedziczny tytuł hrabiego Państwa Rzymskiego [TODO: dodać wypis z ksiąg grodzkich Wiłkomirskich z 1 października 1699 r.]. Był dziedzicem dóbr Ornistowa, Muśnik, Naszeliszek, Czamboryszek i Zeyn. Ożeniony z Teklą Teodorą Kudrewiczówną herbu Łabędź, pozostawił z niej córki Joannę (niezamężną) i Barbarę za Józefem Syruciem herbu Doliwa, wojskim i mostowniczym kowieńskim, oraz synów: Michała, założyciela gałęzi starszej, łowczowskiej, rozpadającej się na linie czerwonodworską i kasztelańską, kwitnącą na Orzechownie, Zaranowie, Cielakowie itd.; Szymona, rycerza spod Wiednia, podczaszego i posła kowieńskiego na elekcyą 1697 r., łowczego W. Ks. Litewskiego 1710 r., generał major wojsk litewskich, dziedzica dóbr Beynartowicz, które, umierając bezpotomnie, zapisał synowcowi swemu Antoniemu; wreszcie Mikołaja, założyciela kwitnącej dotąd młodzej gałęzi Łabunowskiej.
VII pok. Michał Zabiełło , najstarszy syn Salomona z Kudrewiczówny, pisarz ziemski kowieński, generał major wojsk litewskich, waleczny pod rozkazami ojca współuczestnik w obronie Wiednia, dziedzic Ornistowa, Muśnik i Poniewieża w Rosieńskiem, elektor króla Augusta II, umarł w 1734 r. Synowie: Antoni, Szymon, Józef. [TODO: uzupełnić]
VIII pok. Antoni Zabiełło, dziedzic Czerwonego dworu, najstarszy z braci, łowczy w. litewski, był z kolei podczaszym i posłem kowieńskim w r. 1733, porucznikiem petyhorskim, marszałkiem kowieńskim. wreszcie mianowany 6 maja 1761 r. łowczym W. Ks. Litewskiego, zrezygnował z tego dostojeństwa w r. 1755 na rzecz syna Józefa. Oprócz tego był starostą wilkijskim, generałem lejtnantem wojsk litewskich, kawalerem orderów Orła białego, św. Stanisława i francuskiego św. Michała. W swojej rezydencji w Czarnymdworze miał zaszczyt przyjmować w r. 1761 królewicza Karola, księcia kurlandzkiego. Ożeniony był z Zofią Szczytówną herbu Jastrzębiec, kasztelanką mścisławską, córką Józefa i Petronelli z Wołodkowiczów, wnuczką Krzysztofa Benedykta Szczyta, kasztelana smoleńskiego i Anny z Zawiszów (zob. Roczn. IV, s. 363) która mu powiła czterech synów: Józefa, Michała, Szymona i Jerzego, oraz cztery córki: Brygittę za fortunatem Gorskim herbu Nałęcz, kastelanicem żmudzkim (zob. R. IV, s. 112), Annę za Teodorem Laskarisem, trzecią za Tadeuszem Kosiełłem, starostą olszańskim i Maryannę za Adamem hr. Platerem, generałem adiutantem JKMci, marszałkiem powiatu oniksztyńskiego, panem na Kuklach (zob. R. III, s. 201). Z synów Antoniego: Michał umarł bezpotomnie, po Jerzym pozostał wprawdzie syn, ale ten zszedł bezpotomnie z tego świata; Józef, najstarszy, był założycielem linii hetmańskiej na Czerwonymdworze, Szymon zaś linii na Oszechownie, Cielakowie, Zaranowie itd. ...
IX pok. Józef Zabiełło, ostatni hetman polny litewski, był najstarszym z braci. [TODO: uzupełnić]
X pok. Henryk Zabiełło [TODO: uzupełnić]
XI pok. Michał Zabiełło [TODO: uzupełnić]
XII pok. Józef Zabiełło [TODO: uzupełnić]
XIII pok. Konstanty Zabiełło [TODO: uzupełnić]
XIV pok. Władysław Zabiełło [TODO: uzupełnić]
XV pok. Aleksander Zabiełło, ożeniony z Adolfiną z domu Worono. Syn: Alfred.
XVI pok. Alfred Zabiełło Synowie: Jarosław Alfred, Tomasz, Marcin.
XVII pok. Jarosław Alfred Zabiełło - autor tej strony.